BJW: Game of Death – Ryuji Ito vs. Abdullah Kobayashi (CZWstudios.com)

Check out this BJW: Game of Death – Ryuji Ito vs. Abdullah Kobayashi ( CZWstudios.com) video.

BJW: Game of Death - Ryuji Ito vs. Abdullah Kobayashi (CZWstudios.com)

BJW "Death Vegas" 12/18/2011 Yokohama, Japan

WATCH NOW: www.czwstudios.com/media/bjw-%22death-vegas%22-12-18-2011-yokohama%2C-japan/49558/feature

1. Amigo Suzuki, Jun Ogawauchi & Mototsugu Shimizu vs. Atsushi Ohashi, Hercules Senga & Tsutomu Oosugi
2. Ryuji Yamakawa & Yuichi Taniguchi vs. Keizo Matsuda & Takumi Tsukamoto
3. Brahman Kei, Brahman Shu & Shadow WX vs. Kazuki Hashimoto, Masashi Otani & Ryuichi Kawakami
4. Fluorescent Light Tubes Deathmatch: Jaki Numazawa, Jun Kasai &Masashi Takeda vs. Kankuro Hoshino, Masato Inaba & Takashi Sasaki
5. Seiya Sanada vs. Shinya Ishikawa
6. Barbed Wire Board Deathmatch: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs. Shinobu & Yoshihito Sasaki
7. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Suwama & Takumi Soya
8. Game of Death Deathmatch: Abdullah Kobayashi vs. Ryuji Ito

What do you think this BJW: Game of Death – Ryuji Ito vs. Abdullah Kobayashi ( CZWstudios.com) video?